© 2018 Klaster Przemysłowy dawnych terenów COP im. E. Kwiatkowskiego

COP Hub

Ważną rolę w działalności Klastra COP pełni promocja polskiej innowacyjności oraz wdrażanie unikalnych polskich technologii przemysłowych.

Podpisane umowy o współpracy z ośrodkami akademickimi, jak również bliskie kontakty z najważniejszymi polskimi ośrodkami badawczymi stwarzają możliwości szybkiego wprowadzenia na rynek osiągnięć polskiej myśli technicznej.

Bazując na potencjale badawczym uczelni Klaster COP oferuje rozwijanie projektów instalacji doświadczalnych, które następnie już jako działające start-upy wdrażane są na skalę przemysłową.

Zacznijmy współpracę!