© 2018 Klaster Przemysłowy dawnych terenów COP im. E. Kwiatkowskiego

Historia COP

Centralny Okręg Przemysłowy (COP), ośrodek przemysłu ciężkiego budowany w 1936-1939 w południowo-centralnych dzielnicach Polski. Był jednym z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Celem COP-u było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu. Na rozwój COP-u przeznaczono w latach 1937-1939 około 60% całości wydatków inwestycyjnych o łącznej wartości 1925 mln zł.

Klaster COP wspiera także Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, biorąc udział w jego wystawach oraz konferencjach propagujących osiągnięcia przedwojennego COP-u.