© 2018 Klaster Przemysłowy dawnych terenów COP im. E. Kwiatkowskiego

Laureaci Medalu COP

LAUREACI MEDALU COP

PRZEDSIĘBIORCA INNOWATOR

  • dr Bohdan Żakiewicz

  • Stanisław Szczepaniak

HEROS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  • Stanisław Tępiński - współzałożyciel i współwłaściciel Grupy Paradyż

AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI

  • dr Ryszard Schnepf - JE Ambasador RP w Waszyngtonie

WYBITNY NAUKOWIEC

  • prof. dr hab. Bogdan Marciniec

  • dr Lechosław Ciupik

ORGANIZACJA OTOCZENIA BIZNESU

  • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług

  • Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

HONOROWY PARTNER

  • dr inż. Janusz Sobieraj - Prezes Zarządu - Korporacja Radex S.A.

  • Stan Floryda, Stany Zjednoczone –  Manny Mencia i Wifredo Gort