top of page

Cụm COP Việt Nam
Vietnam COP Cluster
Cluster COP in Vietnam

ITALIA

Hiệp hội hội COP đã tham gia vào tổ chức của Hiệp hội chi nhánh của nó tại Việt Nam.

Mục đích chính của nhóm sẽ là sự hợp tác chặt chẽ của các công ty Việt Nam với các công ty Ba lan  liên kết trong Hiệp hội COP Ba Lan và với các công ty nước ngoài khác tham gia hình thành cấu trúc của Hiệp hội COP Quốc tế.

 

Tất cả các công ty Việt Nam quan tâm đến việc tham gia Hiệp hội COP Việt Nam xin vui lòng liên hệ trực tiếp với:

bottom of page