© 2018 Klaster Przemysłowy dawnych terenów COP im. E. Kwiatkowskiego

Medal COP

Klaster COP przyznaje nagrodę honorową – Medal Centralnego Okręgu Przemysłowego, która jest wyróżnieniem dla wybitnych osób, firm oraz organizacji, które wnoszą znaczący wkład w dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem innowacji, wzrostu nowoczesnego potencjału produkcyjnego oraz obronności i krzewienia wartości patriotycznych.