© 2018 Klaster Przemysłowy dawnych terenów COP im. E. Kwiatkowskiego

Nowe rynki

W ramach działalności międzynarodowej Klaster COP proponuje wsparcie dla podmiotów klastrowych w zakresie:

  • Poszukiwania partnerów zagranicznych do wspólnych przedsięwzięć produkcyjnych lub handlowych

  • Organizacji przedstawicielstw polskich firm za granicą oraz łączenie partnerów z zagranicy z partnerami polskimi celem podjęcia wspólnych projektów biznesowych w Polsce i innych krajach Grupy COP

  • Organizacja kontaktów handlowych dających możliwość długoterminowej współpracy celem sprzedaży polskich maszyn, linii technologicznych, produktów spożywczych i przemysłowych

  • Organizacji zagranicznej dystrybucji i serwisu, łańcuchów dostaw w ramach dużych grup biznesowych za granicą

Zapraszamy do współpracy!