Nie pozwól, aby wirus zablokował Twoją działalność!

Niestety, pomimo obostrzeń i środków zapobiegawczych wprowadzanych w całej Europie, koronawirus nie odpuszcza…

Specjaliści przewidują, że już na początku stycznia nastąpi znaczny przyrost zakażeń w wyniku wzmożonej transmisji wirusa w czasie Świąt..

Warto być przygotowanym, w związku z tym proponujemy dla naszych Członków i zaprzyjaźnionych organizacji możliwość wykonania testów przesiewowych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid19).

Wynik w 10-15 minut!

Badanie wykonane na miejscu w zakładzie pracy przez uprawniony personel medyczny.

To są wymazowe testy antygenowe II-ej generacji (dużo czulsze i dokładniejsze od I-ej generacji), zalecane przez Ministerstwo Zdrowia.

Bez pobierania krwi (!).

 

Identyfikacja potencjalnego źródła zakażenia jest niezwykle ważna, aby utrzymać ciągłość procesów w zakładach pracy i zapewnić pracownikom bezpieczeństwo zdrowotne.

 

Testy przesiewowe dokonane za pomocą testów antygenowych stanowią skuteczne zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem zakażenia w obrębie zakładu pracy, niezależnie od źródła pochodzenia wirusa.

Na efekty szczepień trzeba będzie jeszcze czekać wiele miesięcy. W tym czasie będzie dochodziło do nowych zakażeń.

1 pracownik może spowodować kwarantannę całego wydziału.

test.jpg

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem badań zapraszamy do kontaktu z naszym koordynatorem -

Andrzejem Haremskim.

e-mail: a.haremski@klastercop.pl

lub pod specjalnym numerem

tel. +48 73333 8380

(telefon czynny codziennie

w godz. 9.00 - 18.00)

Niezależnie od zdroworozsądkowego podejścia do kwestii zabezpieczenia ciągłości pracy i personelu w czasie epidemii, również regulacje prawne obligują nas do podjęcia odpowiednich i skutecznych działań:

KODEKS PRACY wprost sugeruje stosowanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo:

Art.  207.  [Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP]
§  2.  Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

Nie ryzykujmy… To nie są duże koszty.

Jako duża organizacja dostajemy przeprowadzenie testów w niższej cenie.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

Art. 9, ust. 2, pkt h) definiuje wyraźnie możliwość przetwarzania danych pracowników w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się obecnie:

"przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;"