© 2018 Klaster Przemysłowy dawnych terenów COP im. E. Kwiatkowskiego

Nowe technologie

Nowe technologie, głównie informacyjne, wymusiły zmianę strategii podmiotów gospodarczych, a także instytucji badawczych i naukowych. Na przestrzeni zaledwie jednego pokolenia dokonała się zmiana, która obliguje nas wszystkich do znacznego przyśpieszenia komunikacji.

   Natychmiastowa wymiana informacji powoduje konieczność dostosowania procedur oraz zachowań ludzi, zwłaszcza zarządzających. Okazuje się, że bardzo często np. problemy ze sprzedażą nie wynikają z niewłaściwej pracy działu sprzedaży, a komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Podobnie jest z komercjalizacją prac naukowych (wyników badań), gdzie niewłaściwe zarządzanie informacją często zaprzepaszcza lata pracy zdolnego zespołu badawczego.

   Wartościowym punktem wyjścia do przemyśleń niech będą podsumowanie i wnioski z badania Marketing2020, opublikowany w Harvard Business Review Polska. Inicjatorem projektu była firma EffectiveBrands wraz z partnerami: Association of National Advertisers, The World Federation of Advertisers, magazyn Forbes, Spencer Stuart, MetrixLab oraz Adobe.  Było to najbardziej wszechstronne badanie strategii komunikacji, jakie podjęto na świecie. Wzięło w nim udział ponad 350 prezesów firm, szefów marketingu, szefów agencji reklamowych, zorganizowano też specjalne „okrągłe stoły” dla dyrektorów marketingu w różnych miastach świata, przeanalizowano odpowiedzi i dane od ponad 10 tysięcy marketerów z 92 krajów. W procesie projektu dokonano podziału firm na tzw. osiągające wyniki działalności powyżej przeciętnej oraz osiągające wyniki poniżej przeciętnej. Całością projektu kierował Keith Weed, CMO Unilever.

 

   Wnioski raportu są jednoznaczne: Przedsiębiorstwa, które chcą zachować swą konkurencyjność na rynku, nie mogą opierać się zachodzącym zmianom. Co więcej, w trudnych czasach innowacje marketingowe i rynkowe okazują się jeszcze bardziej pożądane niż w czasach prosperity. Firma, która nie chce wypaść z gry, musi sprawnie zarządzać strategią komunikacji.

   Współczesna strategia komunikacji w organizacjach przestaje pełnić bierną rolę wykonawcy strategii handlowej, a sprzedaż w swej formule, staje się efektem skutecznego zarządzania rynkiem.

 

   W coraz mniejszym stopniu zależy od skuteczności pionu handlowego, wielkości udzielonego rabatu czy przewagi, uzyskiwanej dzięki umiejętnościom negocjacyjnym. To oznacza bardzo duże wyzwanie dla struktur sprzedaży, szczególnie dla szefów handlowych, przyzwyczajonych do traktowania marketingu i komunikacji wyłącznie w wymiarze wsparcia.

 

   Konkluzją niech będzie cytat Keitha Weeda:

... „W ubiegłej dekadzie diametralnie zmieniły się metody, których używają marketerzy, by przyciągnąć do firmy klientów. Oprócz technologii informacyjnej, nie przychodzi nam na myśl żadna inna dziedzina, która przeszłaby tak szybką ewolucję. Narzędzia, strategie, jeszcze kilka lat temu nowatorskie i odkrywcze, szybko stają się przeżytkiem, a nowe pojawiają się każdego dnia” (HBR Polska, 11/2014, s.40).

 

   Dla polskich firm nastał czas wyjścia ze sztywnych ram dotychczasowego myślenia o rynku. Przeminął już czas statycznego, skostniałego marketingu, narzędziowego, wspierającego sprzedaż. Struktura organizacyjna wielu komórek marketingu i sprzedaży, jest w Polsce nadal bardzo silnie analogowa. Istnieje dziś wiele konkretnych przesłanek ku temu, by diametralnie zmieniać starą optykę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a decyzje te wymagają przede wszystkim: świadomości zarządów i ich chęci inicjowania nowych procesów.

Nasi eksperci

Andrzej Haremski

 

Ekspert cybernetyki społecznej - doradca w procesach decyzyjnych

Specjalizuje się w penetracji rynków, analizie i wprowadzaniu nowych produktów oraz skutecznym wykrywaniu "słabych ogniw" w procesach decyzyjnych. 

Andrzej zajmuje się również nowymi technologiami, m.in. tworzeniem aplikacji telemedycznej do wczesnej detekcji dziecięcego porażenia mózgowego, opartej na Machine Learning i AI.

a.haremski@klastercop.pl

Marta Stacewicz-Paixão

 

Strateg komunikacji bezpośredniej, wielokanałowej, werbalnej i niewerbalnej. Ekspert działań wewnątrz organizacji (firmy) oraz na zewnątrz (marketing, sprzedaż). Wytycza kierunki polityki komunikacji, rozwiązania celowane, unikalne wytyczne (np. wdrożenia produktów, kampanie, grupy robocze, negocjacje).

Poliglotka, pracowała m.in. w dyplomacji. Autorka książki "Lizbona. Miasto, które przytula" - niekonwencjonalnej pozycji dla tych, którzy lubią poznawać świat.