© 2018 Klaster Przemysłowy dawnych terenów COP im. E. Kwiatkowskiego

Program ComBoost2020

Istotą i celem programu ComBoost2020 jest zwiększenie efektywności m.in. w:

 • działaniach operacyjnych firm

 • komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

 • działaniach sprzedażowych i ekspansji

 

Rozwiązania programu tworzone są w oparciu o aktualną wiedzę o technologiach komunikacyjnych i sposobach pozyskiwania informacji. Dzięki nim będą możliwe:

 • ekspercka ewaluacja kanałów komunikacji 

 • wyznaczenie newralgicznych miejsc w komunikacji 

 • usunięcie blokad w procesach decyzyjnych

 • wskazanie kierunków działań firm, instytucji i zespołów.

Poprawa skuteczności zaczyna się od diagnozy spójności i trafności komunikacji kanałów informacji w kontekście przyjętego (deklarowanego) przez Przedmiot Obserwacji celu, tj.:

 • działań i zależności

 • komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

 • przepływu informacji

 • używanych kanałów

 • elementów wizerunkowych

 

W metodologii diagnostycznej programu ComBoost2020 wyróżniamy następujące obszary:

 • działania informacyjne z kanału: werbalny, niewerbalny, wizerunkowy, medialny, etc.

 • działania informacyjne z zakresu: osobisty, społeczny, publiczny

 • działania informacyjne w/g treści: osoba, firma, produkt

 • strategia: komunikacja, kooperacja, sprzedaż

 

Przy analizie wykorzystujemy metody poznawcze:

 • algorytm przeciętnego ogólnego odbiorcy komunikatów — “na zimno”

 • algorytm osób potencjalnie zainteresowanych — “na ciepło”

 • ocenę techniczną działań informacyjnych — ilościową i jakościową

 • ocenę algorytmu strategii pod kątem sprzężenia z przyjętym (deklarowanym) celem.


Wynikiem badań i działań programu ComBoost2020 będzie zestaw informacji zwrotnych, dotyczących stanu zastanego, oraz wskazanie obszarów wymagających optymalizacji.

Rezultaty diagnozy pozwolą organizacjom zrzeszonym w Klastrze COP

 • lepiej wykorzystać obecne technologie informacyjne,

 • sprawniej zarządzać informacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

 • efektywniej wykorzystać swój potencjał.