© 2018 Klaster Przemysłowy dawnych terenów COP im. E. Kwiatkowskiego

Wyzwania komunikacji

Komunikacja wewnętrzna w polskich organizacjach bezpowrotnie weszła na wyższy poziom. Tak samo jak jej znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobrze prowadzona, przyniesie wspaniałe rezultaty. Prowadzona źle, uniemożliwi pracownikom osiąganie optymalnych wyników. Skuteczna komunikacja wewnętrzna może decydować o być albo nie być całego biznesu.

   Sposób, w jaki komunikujemy się między sobą, zmienił się. Bez wątpienia, wiele zadań technicznych przejęła automatyzacja, a za chwilę zastąpi ją sztuczna inteligencja.

   Tymczasem żadna technologia nie nada sensu pracy, nie podzieli sprawiedliwie premii, nie będzie umiała przekonać ludzi do nowego zadania, nie wyjaśni im wpływu konkurencji na daną branżę. 

   Jak podkreśla Kamila Rogowska, head of HR w Cybercom Poland, komunikacja jest jednym z najczęściej wskazywanych przez pracowników obszarów nieefektywności organizacji, a jednym z najczęściej popełnianych przez szefów błędem jest szukanie w tym obszarze rozwiązań w oparciu o nieaktualne już procesy zarządzania. Bardzo często ważne informacje utykają w organizacyjnych silosach i na poszczególnych szczeblach hierarchii.

   Menedżerowie zachowują istotne informacje dla siebie w fałszywym przeświadczeniu, że to buduje ich przewagę. Zakłócenia w komunikacji zachodzą też pomiędzy członkami zespołu, gdzie pracownicy czują się kompetentni, jednak żaden nie pracuje przecież w oderwaniu od zespołu. Często także menedżerowie nie najlepiej radzą sobie z dostosowaniem stylu komunikacji do pracownika. Są osoby, które do wykonania zadania potrzebują instrukcji, inni krótkiej konsultacji, a jeszcze inni, jako eksperci w swojej dziedzinie, oczekują tylko określenia celu i terminu realizacji.

Komunikacja jest efektywna, kiedy właściwy komunikat trafia do właściwych adresatów we właściwym czasie.

Zebranie i analiza jak najobszerniejszych informacji o skuteczności naszych działań to pierwszy krok do podejmować decyzji nie tylko odnośnie kanałów komunikacji, z jakich najefektywniej korzysta organizacja. Proces ten pozwala sprofilować i odpowiednio dobrać treści oraz narzędzia tak, aby komunikacja wewnętrzna była po prostu wartościowa dla wszystkich.

   Nie należy przy tym zapominać o wadze komunikacji bezpośredniej, która jakkolwiek wypierana przez młodsze pokolenie oraz globalny charakter organizacji, ma nadal bardzo pozytywny wpływ na odbiorców w przypadku konkretnych rodzajów przekazu. Warto by menedżer posiadał umiejętności, które pozwolą mu przekazać tę samą informację w sposób dostosowany do poziomu rozwoju pracownika. Czasami może się okazać, że jeszcze raz trzeba rozdzielić zadania. Może pojawić się potrzeba zorganizowania dodatkowej pomocy, aby projekt zakończył się o czasie. W takich sytuacjach dwadzieścia minut rozmowy może zaoszczędzić Ci mnóstwo czasu.

   Przemyślana i świadoma polityka komunikacji wewnętrznej to impuls dla firmowego budżetu. Na zmianie można zyskać i wie to każdy, kto choć raz skutecznie zastąpił zły nawyk dobrym. Na zmianie podejścia do komunikacji i stosowaniu jej inspirujących strategii także. Mamy zysk z lepszego zagospodarowania zasobów i tworzenia nowych rozwiązań dla biznesu (wykorzystanie większego zaangażowania pracowników i ich kreatywności, transfery wewnętrzne, etc.) Zysk weźmiemy także z oszczędności czasu. Dlatego, komunikacja wewnętrzna ma i będzie miała kluczowe znaczenie dla efektywności firmy, zarówno dla rozbudzania świadomości w organizacji, jak i dla kształtowania odpowiednich warunków jej rozwoju.

Nasi eksperci

Andrzej Haremski

 

Ekspert cybernetyki społecznej - doradca w procesach decyzyjnych

Specjalizuje się w penetracji rynków, analizie i wprowadzaniu nowych produktów oraz skutecznym wykrywaniu "słabych ogniw" w procesach decyzyjnych. 

Andrzej zajmuje się również nowymi technologiami, m.in. tworzeniem aplikacji telemedycznej do wczesnej detekcji dziecięcego porażenia mózgowego, opartej na Machine Learning i AI.

a.haremski@klastercop.pl

Marta Stacewicz-Paixão

 

Strateg komunikacji bezpośredniej, wielokanałowej, werbalnej i niewerbalnej. Ekspert działań wewnątrz organizacji (firmy) oraz na zewnątrz (marketing, sprzedaż). Wytycza kierunki polityki komunikacji, rozwiązania celowane, unikalne wytyczne (np. wdrożenia produktów, kampanie, grupy robocze, negocjacje).

Poliglotka, pracowała m.in. w dyplomacji. Autorka książki "Lizbona. Miasto, które przytula" - niekonwencjonalnej pozycji dla tych, którzy lubią poznawać świat.