top of page

newsletter - 04.2020

Witamy w naszym webowym newsletterze!

Przeszliśmy z newsletterami na on-line, ponieważ jest szybciej i wygodniej.

Każdy ma przeglądarkę internetową, bądź to w smartfonie, bądź w komputerze.

Jeden klik i czytamy :)

 • Biznes w czasach zarazy
 • Zmieniamy się na lepsze
 • Wiadomości ze słonecznej Italii
 • KoronaOferta od naszego Partnera
 • ZP Klastry Polskie a Covid 19
 • Biznes w czasach zarazy

     Ostatni miesiąc to dramatyczna sytuacja, w jakiej znalazł się biznes w związku z nagłym zamrożeniem rynków, łańcuchów dostaw, popytu oraz możliwości działania w formie, jaka do tej pory obowiązywała na całym świecie.

Niestety, ograniczenia dotychczasowych rozwiązań biznesowych stawiają nas często przed koniecznością podejmowania fundamentalnych decyzji: zamknąć biznes, zwalniać pracowników, jak walczyć o przetrwanie w sytuacji zatrzymanych wpływów? Komu sprzedawać, gdy zniknęli klienci, producenci zostali z pełnymi magazynami i rozkręconymi mocami produkcyjnymi a dotychczasowe kanały dostaw i dystrybucji w większości przypadków zawodzą?

   

     W tym trudnym czasie trzeba też rozważać podjęcie działalności w nowych kierunkach, wykorzystując elastyczność naszych firm, możliwości dostawienia “drugiej nogi”, handlu internetowego, a także wyjście na nowe rynki, których dotychczas nie braliśmy pod uwagę.

     Tym bardziej chcemy zwrócić Państwa uwagę na działania naszej organizacji, która już od dłuższego czasu działa w kierunku organizacji nowych rynków zbytu dla członków klastra.

     Są to rynki, stosunkowo mało dotąd eksplorowane przez Polskie przedsiębiorstwa. Projekty mogą być kierowane do dużych przedsiębiorstw powiązanych z grupami swoich poddostawców i podwykonawców ale również do mniejszych grup prywatnych (konsorcja projektowe) i pojedynczych przedsiębiorców.

     Afryka Zachodnia, Kazachstan, Ameryka Środkowa i Południowa to ogromne rynki, które można z powodzeniem uruchomić dla naszych firm. W naszej działalności intensyfikujemy kontakty z grupami biznesowymi ale też z władzami państw znajdujących się w szybkiej fazie wzrostu i tam, gdzie dostrzegamy duży potencjał oraz możliwości bezpiecznego prowadzenia biznesu.

     W naszych propozycjach dla partnerów zagranicznych znajdują się oferty produkcyjne członków Klastra COP, dostawy maszyn, produktów spożywczych, usług budowlanych i inne, połączone z możliwością wsparcia kredytami eksportowymi desygnowanymi pod te programy. W ramach naszych działań możemy uruchomić ogromne możliwości popytowe na polskie usługi, produkty i technologie.

     Klaster COP prowadzi od kilku lat takie działania w krajach np. Afryki Zachodniej gdzie obecnie zostały utworzone już trzy siostrzane grupy, organizacyjnie odpowiadające strukturze Klastra COP w Polsce.

Są przygotowane odpowiednie środowiska biznesowe, z którymi możemy nawiązać konkretne rozmowy nt. dostaw polskich maszyn i urządzeń, produktów spożywczych, chemii, produktów przemysłu lekkiego i wielu innych.

    Aby wesprzeć ten proces uruchomiliśmy, na naszej stronie internetowej, formularz bazy kooperacji, gdzie mogą Państwo wpisywać swoje dane oraz oferty sprzedaży lub zakupu produktów i usług bez względu na ich rodzaj oraz branżę.

Dla kontrahentów zagranicznych mamy również wersje formularza w języku angielskim oraz francuskim. Wszystkie dane trafiają do naszej bazy, którą posługujemy się na co dzień, podczas łączenia kontrahentów oraz opracowywania koncepcji projektów klastrowych.

Wpis do naszej bazy jest bezpłatny. Daje on nam możliwości proponowania celowanych ofert współpracy.

 

    Czy to działa? TAK.

Ostatnie dwa miesiące to bardzo intensywny czas pracy, gdzie w ramach klastra łączymy nasze wysiłki m.in. podejmując działania handlowe zmierzające do ściągania do Polski środków ochrony dla medyków, organizacji takich dostaw do Włoch a ostatnio też do Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy, szczególnie te firmy, które na bazie swoich międzynarodowych lub krajowych kontaktów, posiadają możliwości organizacji dostaw od producentów. Bezpośrednie kontakty ze szpitalami lub hurtowniami medycznymi  również są na wagę złota.

    Niezależnie od tego organizujemy przedsięwzięcia produkcyjne w Kazachstanie - zakłady produkcji spożywczej w strefie Khorgos, nowe technologie budowy tanich dróg – Afryka Zachodnia, Kazachstan, Ameryka Pd. , dostawy maszyn i technologii spożywczych – Burkina Faso, wdrażanie innowacji opartych na podmiotach polskich w kraju i za granicą, wprowadzanie firm z branży metalowej i spożywczej na rynek USA, certyfikacja NDA i wiele innych.

 • Zmieniamy się na lepsze

    Z pewnością zauważyli Państwo zmianę grafiki na naszej stronie. Dostosowujemy naszą stronę do szerszych wymagań jakie planujemy włączyć w ramach funkcjonalności dla biznesu.

Pracujemy m.in. nad tym, aby uruchomić na tej bazie panel giełdy wymiany ofert kupno-sprzedaż dla członków klastra, połączony z podobnymi portalami w Azji.

    Od marca naszą organizację wspiera także Warszawska Izba Gospodarcza, która jest pełnoprawnym członkiem Klastra COP. W zakładce “Partnerzy” można znaleźć logo WIG, które przeniesie Państwa wprost na stronę tej organizacji, umożliwiając zapoznanie się z bieżącymi działaniami Izby, które są nam bardzo bliskie programowo.

 • Wiadomości ze słonecznej Italii

A jak sytuacja wygląda u naszych przyjaciół z Brindisi?

Wydaje nam się, że wiele z włoskich problemów i propozycji przedsiębiorców jest jakby żywcem wyjęte z naszej polskiej rzeczywistości…

Tym bardziej polecamy te propozycje do rozważenia lokalnym samorządom, gdzie szczególnie rozwinięty jest sektor turystyczny i gastronomiczny.

***

   „Ekonomiczny efekt koronawirusa zaczyna pojawiać się z coraz większą siłą w danych dotyczących działalności produkcyjnej. W czasie, gdy czekamy na inicjatywy mające na celu wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw, notujemy niespotykaną dotąd ilość przypadków zamykania firm – tylko w naszym regionie, w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. zniknęło prawie 30 tysięcy firm.


Na stosunek ilości firm powstających i upadających w pierwszym kwartale tego roku maja wpływ przede wszystkim ograniczenia wynikające z sytuacji nadzwyczajnej Covid 19. Jest to najgorszy wynik w ciągu ostatnich 7 lat.


Zamrożenie firm nie może nie odbić się na pracownikach.

Zablokowanie, choć tymczasowe, działań produkcyjnych związanych z sytuacją kryzysową w Covid 19 spowodowało, że 3,7 miliona pracowników straciło jedyne źródło dochodów rodziny.


   Najwyższą cenę płacą pracownicy małych i bardzo małych firm o średnim miesięcznym dochodzie wynoszącym do 1.250 euro. Zasadniczo w łańcuchu produkcyjnym występują trzy pokrywające się problemy:

 • pierwszy problem, który możemy zdefiniować jako przetrwanie, jest w decydującym stopniu związany ze środkami finansowymi, zarządzaniem długiem i stabilnością finansową przedsiębiorstwa;

 • drugi - absolutnie konieczne jest wznowienie działalności produkcyjnej i placów budowy, które były zbyt długo zamknięte i nie mogły działać z powodu biurokratycznych blokad, które nie są już do wytrzymania;

 • trzeci problem związany jest z sezonowością działalności przedsiębiorstw branży turystycznej – wstrzymanie działalności na półtora miesiąca w tych warunkach oznacza utratę, w najlepszym wypadku, roku działalności lub, co gorsza i bardziej prawdopodobne, będzie oznaczać utratę dochodów i zatrudnienia całego sektora na kolejne lata.


Wszystko to budzi ogromne obawy szczególnie jeśli chodzi o realne możliwości związane z koniecznością rozwiązania tych problemów.

W chwili obecnej, aby uniknąć upadku całego systemu, za niezbędne uważa się:

 • natychmiastowe rozpoczęcie działalności produkcyjnej przez sektor produkcji;

 • przyznawanie „bonusów” pomocowych w każdym przypadku trudności z funkcjonowaniem firm.

 

W pełni podzielamy też apele wystosowane przez stowarzyszenia reprezentujące sferę rzemieślniczą, dotyczące ogromnego problemu związanego z falą niezarejestrowanej działalności prowadzonej w branży fryzjerskiej, estetycznej, naprawy samochodów, remontów budynków i wielu innych.

W obecnej sytuacji niedopuszczalne jest to, że w tym samym czasie, gdy setki firm się zamyka by ograniczyć kontakty ludzkie, kwitnie działalność „na czarno” uprawiana w domach lub garażach wykorzystywanych jako miejsca pracy, w niepokojący sposób niwecząc „izolację” jako najważniejszy środek powstrzymywania zakażenia koronawirusem oraz wysiłki podejmowane przez firmy aby utrzymać miejsca pracy.

 

    Oprócz szkód ekonomicznych wyrządzonych zwykłym firmom, które poświęcają się, zamykając się na ponad dwa miesiące, dochodzą straty moralne i frustracja.

W takiej sytuacji wszystkie działania polityczne i gospodarcze podejmowane przez rząd powinny zmierzać do zachowania łańcucha dostaw.

   Poniżej podsumowujemy niektóre propozycje opracowane przez grupę zadaniową Rady Izby Handlowej w Brindisi:

 

 • Uproszczenie biurokracji i odblokowanie zamówień
  Biorąc pod uwagę fakt, że urzędy publiczne nadal pracują, zwracamy się do władz miejskich i właściwych organów o jak najszybsze wdrożenie uproszczenia procedur wydawania zezwoleń i decyzji (np. wydawanie pozwoleń na budowę) poprzez zastosowanie samocertyfikacji i oświadczeń.

  Zwracamy się do władz miejskich i innych organów o natychmiastowe rozpoczęcie procedur przetargowych na roboty i usługi, które są obecnie zawieszone lub są w trakcie rozpatrywania, w celu stworzenia możliwości zatrudnienia, szczególnie dla lokalnych firm.
  Budownictwo: w okresie, w którym odkrywamy znaczenie mieszkań oraz ich dodatków w postaci ogrodów i tarasów, gdzie pojawia się także potrzeba dostosowania ich do warunków ochrony przeciwzakażeniowej, procedury wydawania zezwoleń muszą zostać odbiurokratyzowane i uproszczone, aby zachęcić do natychmiastowych prywatnych i publicznych inwestycji w sektorze budowlanym.

 

 • Infrastruktura
  Ułatwienie wznowienia małych i dużych robót, które można już kontynuować, oraz dużych robót infrastrukturalnych.

 • Płatności podmiotów publicznych
  Zachęcamy organy publiczne do przyśpieszenia płatności przeterminowanych i wygasających faktur za dostawy dla lokalnych firm, aby zapewnić płynność niezbędną do utrzymania struktury produkcyjnej przedsiębiorstw.

 • Centralne zakupy PPE
  Stworzenie centrum zakupów, aby kupować i dostarczać lokalnym firmom maski i inne środki ochrony osobistej/przeciwzakażeniowej, biorąc pod uwagę fakt, że te środki są obecnie trudno dostępne (szczególnie w rozsądnych cenach co ma miejsce jedynie przy dużych zamówieniach).

 • Duże firmy lokalne
  Apelujemy do dużych firm o ich gotowość do przyśpieszenia płatności za faktury dla lokalnych mniejszych firm, aby zapewnić płynność i utrzymać strukturę produkcji w łańcuchach dostaw

 • Inwestycje w łańcuchy przemysłowe
  Apelujemy o zaangażowanie dużych firm w kwestii przyspieszenia projektów i inwestycji w toku lub w trakcie opracowywania, jednocześnie pomagając im w odstąpieniu od wszelkich procedur, które spowalniają uruchomienie lub kontynuację tych przedsięwzięć, w celu stworzenia możliwości zatrudnienia dla lokalnych firm.

 • Obszary ZES
  Wzywamy organy odpowiedzialne za ZES (specjalne strefy ekonomiczne) do przyspieszenie uruchomienia ich na obszarach objętych epidemią
   

 • Stała rada techniczna prowincji
  Ustanowienie stałej regionalnej rady technicznej (składającej się z ekspertów pierwszej linii), która zajmie się opracowywaniem wniosków i procedur dotyczących postępowania w sytuacji nadzwyczajnej i będzie towarzyszyć lokalnym firmom w procesie ich reaktywacji, przygotowując z zaangażowaniem plan przemysłowy dla terytorium prowincji Brindisi, konsorcjum ASI, Zarząd Portu, Izba Handlowa.


1. Wstrzymanie poboru od przedsiębiorstw podatków lokalnych oraz związanych z usługami i koncesjami, ze względu na ich obowiązkowe zamknięcie.

W szczególności należałoby przewidzieć anulowanie podatków (TARI, TOSAP, PODATEK TURYSTYCZNY, PODATEK REKLAMOWY itp.), które jak na razie odroczone są do czerwca.

Wszelkie kwoty już zapłacone przez przedsiębiorstwa, za naliczoną część odpowiadającą miesiącom marzec i kwiecień, można przekształcić w ulgę podatkową, która zostanie wykorzystana jako rekompensata za podatki miejskie za rok 2021.

Nieprzyjęcie proponowanych rozwiązań grozi pogorszeniem trudnej sytuacji finansowej wielu zaangażowanych przedsiębiorstw oraz faktyczne trudności w rozliczaniu się ich w wyznaczonych terminach, powodując szereg problemów administracyjnych (cofnięcie koncesji, zawieszenie działalności, wykluczenia, itp.), których jedynym skutkiem byłoby podważenie stabilności sektora, co miałoby poważne konsekwencje w zakresie zatrudnienia i obsługi użytkowników.

2. W odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych oraz przedsiębiorstw turystycznych i komercyjnych, które w okresie letnim świadczą usługi poza gruntami publicznymi, oraz biorąc pod uwagę potrzebę zagwarantowania w najbliższej przyszłości zachowania „dystansu społecznego” między klientami, konieczne jest tymczasowe obniżenie taryf komunalnych TOSAP lub, alternatywnie dla tych, którzy już posiadali koncesję, rozszerzenie powierzchni przyznawanych bezpłatnie.

Brak przyjęcia proponowanego rozwiązania i potrzeba zapewnienia większej odległości między np. stolikami w kawiarniach i restauracjach miałaby następujące bezpośrednie konsekwencje:

 

 • W przypadku takiej samej liczby powierzchni wymaganych na podstawie koncesji, zmniejszenie liczby miejsc, a co za tym idzie spadek poziomu zatrudnienia, a także znaczny wzrost cen sprzedaży, spowodowany spadkiem wielkości obrotu przy tych samych kosztach koncesji;

 • W przypadku wzrostu powierzchni wymaganych na podstawie koncesji, znaczny wzrost cen sprzedaży, określony przez wzrost kosztów koncesji, przy takich samych obrotach;


W obu przypadkach wzrost cen sprzedaży groziłby skurczeniem się popytu, a w konsekwencji osłabieniem sektora, co mogłoby mieć wpływ na poziom zatrudnienia;

3. W celu ułatwienia pracy urzędów miejskich i przyśpieszenia wydawania zezwoleń, zwłaszcza w sektorze zakwaterowania turystycznego, Izba Handlowa poprzez swoje oddziały oraz w porozumieniu z samorządami, mogłaby udzielać firmom informacji i pomocy mającej na celu przygotowanie i wysyłanie wniosków, pozostawiając urzędom miejskim jedynie formalną weryfikację tych wniosków.

Nieprzyjęcie proponowanego środka, w świetle skrócenia czasu przyjmowania wniosków składanych corocznie przez obiekty zakwaterowania turystycznego, w tym sezonowe, doprowadziłoby do zwiększenia aktywności urzędów miejskich oraz wydłużenia czasu wydawania zezwoleń i rozruchu działań, co w konsekwencji negatywnie odbije się na obrotach firm, na usługach turystycznych dla użytkowników i ostatecznie na poziomie zatrudnienia. ”

 • KoronaOferta od naszego Partnera

    W czasach globalnego niepokoju związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa nasi członkowie przesyłają propozycje wsparcia dla całej społeczności klastrowej. Z taką propozycją wychodzi dla naszych członków firma PAB, która oferuje DARMOWE tłumaczenie treści WEWNĘTRZNYCH regulacji i informacji związanych z epidemią, koronawirusem i walce z COVID 19, co jest szczególnie ważne w przypadku firm korporacyjnych, pracujących w międzynarodowym środowisku.

pabtranslation.co.uk

 • Związek Pracodawców KLASTRY POLSKIE a COVID 19

    Czas pandemii to okres bardzo wytężonej pracy Związku Pracodawców Klastry Polskie, który oprócz koordynowania nacisków środowiska klastrowego na polską administrację rządową w kwestii przyjęcia określonych rozwiązań w ramach programów pomocowych dla przedsiębiorstw, podejmuje intensywną współpracę na poziomie europejskim. Do tych rozwiązań także Klaster COP dokłada swoją „cegiełkę”.

    ZP Klastry Polskie podpisał, poprzez European Cluster Association, porozumienie z Komisją Europejską dotyczącą promowania portalu clustercollaboration.eu/coronavirus, Link do strony jest zamieszczony także na stronie Klastra COP w zakładce „Partnerzy”. 

    Strona europejska prezentuje m.in. artykuły nt. tego, jak sobie radzić z kryzysem, success stories firm w czasach Covid-19 i wiele innych ciekawych informacji związanych ze zwalczaniem pandemii. Portal jest także rozbudowywany m.in. o forum i będzie promowany kanałami ECA poprzez LinkedIn, FB, Twitter.

     Proponujemy zarejestrowanie się w portalu i logowanie się do forum, które umożliwia wymianę informacji na poziomie międzynarodowym w zakresie oferowanych produktów zgłaszania mocy produkcyjnych oraz łańcuchów dostaw do wykorzystania w skali mikro.

     Współpracując blisko z ZPKP zachęcamy też członków Klastra COP aby, korzystając z naszego formularza zgłoszeniowego klastercop.pl/base (można załączyć katalogi, cenniki oraz inne materiały marketingowe), przesyłali do nas informacje na temat produktów oferowanych do sprzedaży lub zakupu, wolnych mocy produkcyjnych, innowacyjnych rozwiązań przydatnych w walce z epidemią koronawirusa. Informacje te zostaną przesłane do ogólnej bazy potencjalnych dostawców rozwiązań w skali europejskiej. Można tez skorzystać z wersji anglojęzycznej formularza klikając po jego otwarciu we flagę amerykańską.

bottom of page