publikacje

Szanowni Państwo,
Na tej stronie będziemy dzielić się z Państwem aktualnymi i ciekawymi, opracowaniami, dotyczącymi szeroko rozumianej sfery naukowej i gospodarczej publikowanymi przez ludzi biznesu i nauki działających w sieci naszego klastra. Naszym celem będzie także zamieszczanie tutaj informacji na temat ciekawych start-upów, pomysłów technologicznych oraz wdrożeniowych, a także projektów klastrowych które mogłyby stanowić inspirację współpracy i działalności biznesowej. W kwartalniku znajdzie się miejsce także na artykuły naukowców naszych uczelni  oraz analizy bieżącej sytuacji gospodarczej.

Książki

001.webp

Niniejszy tom został przygotowany na bazie reprintu monografii Zdzisława Grota „Hipolit Cegielski (1813–1868)” wydanego w roku 1980 w ramach serii „Wybitni Wielkopolanie” pod auspicjami Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, które wyraziło zgodę na jego wykorzystanie, i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach monograficznej serii wydawniczej Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki wydanie obecnego tomu poprzedzono wstępem prof. Rafała Dobka (UAM), a także wzbogacono oryginalnymi fragmentami dzieł autorskich i związanych z życiem i działalnością Hipolita Cegielskiego oraz dostępną ikonografią.

Czterdziesta rocznica zgonu Eugeniusza Kwiatkowskiego skłania do refleksji nad życiem i pracą tego człowieka. Kwiatkowski wchodził w skład ostatniego, najściślejszego kierownictwa politycznego przedwrześniowej Rzeczypospolitej i był jednym z największych działaczy gospodarczych w całej historii Polski. Twórca Gdyni i polskiej floty handlowej, Mościc i fabryk Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, COP-u i Stalowej Woli – w ciągu ośmiu lat pracy w rządzie zdołał odmienić oblicze polskiej ziemi, zintegrować wewnętrznie i umocnić zewnętrznie młode, niepodległe państwo. Był gospodarczym wizjonerem: jego snute przed wojną plany rozwoju kraju sięgały połowy lat pięćdziesiątych. Po wojnie stał się zaś pionierem zagospodarowania nowego polskiego wybrzeża. Niewielu było w historii Polski działaczy gospodarczych, którzy – przy wszelkich wnoszonych ówcześnie krytykach i wątpliwościach – cieszyliby się za życia tak powszechnym uznaniem. A równocześnie był Kwiatkowski Wielkim Łącznikiem: jego życie spinało w całość autonomię galicyjską z gospodarką Królestwa Polskiego, niepodległe państwo i jego niezależną ekonomikę z Polską podbitą przez Moskwę, PRL z diasporą powojennej emigracji. Dodajmy wreszcie do tego jego renesansową wszechstronność zainteresowań, owocującą dziesiątkami książek i artykułów, łącznie z imponującymi, wciąż nie dość ocenionymi syntezami z historii nauki i ekonomii. Był Kwiatkowski jedną z najciekawszych postaci polskich dziejów XX wieku, prawdziwym „człowiekiem-Polską” niedawno minionych czasów.

„Budowa COP była niewątpliwie jednym z największych osiągnięć Polski przedwojennej. Skala wysiłku i efekty wprawia w podziw i wręcz zdumiewa. Ilość inwestycji przemysłowych powstałych zaledwie w ciągu kilku miesięcy, dokonane modernizacje w istniejących zakładach, przebudowy fabryk etc. To prawdziwy cud gospodarczy. W ramach COP powstały 22 fabryki zbrojeniowe, rafineria miedzi w Tarnobrzegu, gazociąg Jasło - Sandomierz - Ostrowiec - Starachowice i dalej, linia wysokiego napięcia Mościce - Starachowice oraz największe w COP Zakłady Południowe w Stalowej Woli, ale to tylko cząstka sukcesów gospodarczych II Rzeczypospolitej. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce w ramach planu czteroletniego było rekordowe w całej Europie”.

Dzięki praktycznym doświadczeniom Janusza Sobieraja i zebranym przez niego materiałom literaturowym powstała interesująca książka, która definiuje pojęcie strategii gospodarczej, czyli wyznacza spojrzenie w przyszłość gospodarczą, wykorzystuje doświadczenia wielu przedsiębiorców zagranicznych, ułatwia podejmowanie decyzji w gospodarce. Szczególnie interesujące są: fragmenty dotyczące globalnej wizji Toyoty, przykłady firm Chenn Brothers i Maspex, przedstawienie różnych koncepcji strategii oraz pułapek strategicznych, scharakteryzowanie strategii w przeciwstawieniu do potrzeb rozwoju branży, zestawienie przykładów dobrych i złych strategii – na tym tle przedstawiono doświadczenie firmy Packard, opis mocnych i słabych stron przygotowanej strategii firmy Sony. Scharakteryzowano również IV rewolucję przemysłową, zaprezentowano różne trendy ekonomiczne, opracowano przykłady działania firm Google i Apple, ukazano przykłady strategiczne w branży motoryzacyjnej (General Motors, Chrysler, Ford Motor Company), opisano projektowanie strategii w obszarze technologii informatycznych i nowych technologii cyfrowych.

Kwartalnik naukowo-gospodarczy

1 - marzec 2020

2 - maj 2020

3 - styczeń 2021

4 - grudzień 2021

5 - luty 2022

6 - marzec 2022

7 - czerwiec 2022

8 - sierpień 2022