top of page

publikacje

Szanowni Państwo,
Na tej stronie będziemy dzielić się z Państwem aktualnymi i ciekawymi, opracowaniami, dotyczącymi szeroko rozumianej sfery naukowej i gospodarczej publikowanymi przez ludzi biznesu i nauki działających w sieci naszego klastra. Naszym celem będzie także zamieszczanie tutaj informacji na temat ciekawych start-upów, pomysłów technologicznych oraz wdrożeniowych, a także projektów klastrowych które mogłyby stanowić inspirację współpracy i działalności biznesowej. W kwartalniku znajdzie się miejsce także na artykuły naukowców naszych uczelni  oraz analizy bieżącej sytuacji gospodarczej.

Niniejszy tom został przygotowany na bazie reprintu monografii Zdzisława Grota „Hipolit Cegielski (1813–1868)” wydanego w roku 1980 w ramach serii „Wybitni Wielkopolanie” pod auspicjami Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, które wyraziło zgodę na jego wykorzystanie, i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach monograficznej serii wydawniczej Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki wydanie obecnego tomu poprzedzono wstępem prof. Rafała Dobka (UAM), a także wzbogacono oryginalnymi fragmentami dzieł autorskich i związanych z życiem i działalnością Hipolita Cegielskiego oraz dostępną ikonografią.

Czterdziesta rocznica zgonu Eugeniusza Kwiatkowskiego skłania do refleksji nad życiem i pracą tego człowieka. Kwiatkowski wchodził w skład ostatniego, najściślejszego kierownictwa politycznego przedwrześniowej Rzeczypospolitej i był jednym z największych działaczy gospodarczych w całej historii Polski. Twórca Gdyni i polskiej floty handlowej, Mościc i fabryk Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, COP-u i Stalowej Woli – w ciągu ośmiu lat pracy w rządzie zdołał odmienić oblicze polskiej ziemi, zintegrować wewnętrznie i umocnić zewnętrznie młode, niepodległe państwo. Był gospodarczym wizjonerem: jego snute przed wojną plany rozwoju kraju sięgały połowy lat pięćdziesiątych. Po wojnie stał się zaś pionierem zagospodarowania nowego polskiego wybrzeża. Niewielu było w historii Polski działaczy gospodarczych, którzy – przy wszelkich wnoszonych ówcześnie krytykach i wątpliwościach – cieszyliby się za życia tak powszechnym uznaniem. A równocześnie był Kwiatkowski Wielkim Łącznikiem: jego życie spinało w całość autonomię galicyjską z gospodarką Królestwa Polskiego, niepodległe państwo i jego niezależną ekonomikę z Polską podbitą przez Moskwę, PRL z diasporą powojennej emigracji. Dodajmy wreszcie do tego jego renesansową wszechstronność zainteresowań, owocującą dziesiątkami książek i artykułów, łącznie z imponującymi, wciąż nie dość ocenionymi syntezami z historii nauki i ekonomii. Był Kwiatkowski jedną z najciekawszych postaci polskich dziejów XX wieku, prawdziwym „człowiekiem-Polską” niedawno minionych czasów.

„Budowa COP była niewątpliwie jednym z największych osiągnięć Polski przedwojennej. Skala wysiłku i efekty wprawia w podziw i wręcz zdumiewa. Ilość inwestycji przemysłowych powstałych zaledwie w ciągu kilku miesięcy, dokonane modernizacje w istniejących zakładach, przebudowy fabryk etc. To prawdziwy cud gospodarczy. W ramach COP powstały 22 fabryki zbrojeniowe, rafineria miedzi w Tarnobrzegu, gazociąg Jasło - Sandomierz - Ostrowiec - Starachowice i dalej, linia wysokiego napięcia Mościce - Starachowice oraz największe w COP Zakłady Południowe w Stalowej Woli, ale to tylko cząstka sukcesów gospodarczych II Rzeczypospolitej. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce w ramach planu czteroletniego było rekordowe w całej Europie”.

Dzięki praktycznym doświadczeniom Janusza Sobieraja i zebranym przez niego materiałom literaturowym powstała interesująca książka, która definiuje pojęcie strategii gospodarczej, czyli wyznacza spojrzenie w przyszłość gospodarczą, wykorzystuje doświadczenia wielu przedsiębiorców zagranicznych, ułatwia podejmowanie decyzji w gospodarce. Szczególnie interesujące są: fragmenty dotyczące globalnej wizji Toyoty, przykłady firm Chenn Brothers i Maspex, przedstawienie różnych koncepcji strategii oraz pułapek strategicznych, scharakteryzowanie strategii w przeciwstawieniu do potrzeb rozwoju branży, zestawienie przykładów dobrych i złych strategii – na tym tle przedstawiono doświadczenie firmy Packard, opis mocnych i słabych stron przygotowanej strategii firmy Sony. Scharakteryzowano również IV rewolucję przemysłową, zaprezentowano różne trendy ekonomiczne, opracowano przykłady działania firm Google i Apple, ukazano przykłady strategiczne w branży motoryzacyjnej (General Motors, Chrysler, Ford Motor Company), opisano projektowanie strategii w obszarze technologii informatycznych i nowych technologii cyfrowych.

Kwartalnik naukowo-gospodarczy

1 - marzec 2020

2 - maj 2020

3 - styczeń 2021

4 - grudzień 2021

5 - luty 2022

6 - marzec 2022

7 - czerwiec 2022

8 - sierpień 2022

9 - styczeń 2024

10 - luty 2024

11 - marzec 2024

12 - kwiecień 2024

bottom of page