publikacje

Szanowni Państwo,
Na tej stronie będziemy dzielić się z Państwem aktualnymi i ciekawymi, opracowaniami, dotyczącymi szeroko rozumianej sfery naukowej i gospodarczej publikowanymi przez ludzi biznesu i nauki działających w sieci naszego klastra. Naszym celem będzie także zamieszczanie tutaj informacji na temat ciekawych start-upów, pomysłów technologicznych oraz wdrożeniowych, a także projektów klastrowych które mogłyby stanowić inspirację współpracy i działalności biznesowej. W kwartalniku znajdzie się miejsce także na artykuły naukowców naszych uczelni  oraz analizy bieżącej sytuacji gospodarczej.

Kwartalnik naukowo-gospodarczy

nr 1 - marzec 2020

  • Sytuacja gospodarcza w czasie pandemii

  • List BCC do Premiera RP

  • Tarcza antykryzysowa – wnioski BCC

  • Związek Pracodawców Klastry Polskie - Uwagi do pakietu rozwiązań antykryzysowych

  • Cykl koniunkturalny w budownictwie mieszkaniowym na przykładzie rynku warszawskiego w latach 2007-2019

  • Dydaktyczne projekty ERASMUS+ realizowane na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

  • Funkcja wykładnicza, a koronawirus

© 2020 by Klaster COP

  • Facebook
  • Linkedin