top of page

międzynarodowe zamówienia publiczne - materiały

Prezentacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

 

przygotowana przez

Zespół Organizacji Międzynarodowych i Zamówień Publicznych

Uwaga: Prezentacja nie może być powielana, upubliczniana ani udostępniana osobom trzecim. Treści szkoleniowe nie mogą podlegać odsprzedaży i stanowić oferty handlowej.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszych działań, prosimy o kontakt

 

+48 73333 8380

kooperacja@klastercop.pl

Zapraszamy na stronę działu kooperacji:

https://www.klastercop.pl/kooperacja

Webinar odbył się

12 maja 2021

godz. 12.00

W ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Klaster COP, w partnerstwie z Warszawską Izbą Gospodarczą, przygotował możliwość pozyskania informacji na temat międzynarodowych zamówień publicznych.

Każdego roku organizacje międzynarodowe rozpisują przetargi o wartości kilkudziesięciu miliardów USD. Część z nich obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług bezpośrednio na rzecz samych organizacji. W takim przypadku szansę na uzyskanie zamówienia mogą mieć firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT oraz usługi konsultingowe, konferencyjne, graficzne, wydawnicze, drukarskie, remontowo-budowlane, administracyjne, czy też związane  z szeroko rozumianym funkcjonowaniem biur.

Wiele organizacji ogłasza ponadto przetargi na potrzeby projektów i inicjatyw pomocowych realizowanych w różnych regionach świata, w szczególności w państwach rozwijających się.

W zależności od profilu organizacji spektrum poszukiwanych towarów oraz usług może być bardzo szerokie i obejmować na przykład: żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, czy gospodarki wodno-sanitarnej, usługi doradcze i szkoleniowe.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o udzielenie zamówienia mają wówczas szansę nie tylko na zdobycie atrakcyjnego i wiarygodnego klienta, lecz również na uzyskanie dostępu do nowych rynków geograficznych.

*ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

bottom of page