top of page

newsletter

Szanowni Państwo,
W ramach polityki informacyjnej Związku Pracodawców Klastry Polskie przekazujemy dokument opracowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju:

"Kierunki Rozwoju Polityki Klastrowej w Polsce po 2020 roku"

W dobie spowolnienia gospodarczego wywołanego kryzysem postpandemicznym wiele firm zaczyna poważnie poszukiwać możliwości wyjścia na zewnętrzne rynki, aby zwiększyć możliwości sprzedaży bądź rozwoju alternatywnych źródeł przychodów.

Mając to na uwadze, Klaster COP proponuje koncentrację wysiłków na rynkach znajdujących się w jego zasięgu. Są to zwykle kierunki stosunkowo słabo eksplorowane przez polskie i europejskie firmy, a jednocześnie oferujące wysokie stopy zwrotu przy relatywnie niskich inwestycjach.

Ryzyko inwestowania jest przez nas zabezpieczone poprzez bardzo dobre lokalne kontakty oraz wiedzę gospodarczą z pierwszej ręki.

Jesteśmy w stanie odpowiednio wybrać i przygotować projekty biznesowe od etapu poszukiwania lokalnego partnera, aż do zagwarantowania odpowiednich relacji sprzedażowych na nowych rynkach.

 

W takim duchu, bardzo dynamicznie rozwija się współpraca naszego Klastra z krajami Afryki Zachodniej.

Niezależnie od ograniczeń spowodowanych epidemią Covid, czas ostatnich kilku miesięcy poświęciliśmy na przygotowywanie wielu konkretnych projektów:

 

 • Został podpisany list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Św. Dominika Afryki Zachodniej w Burkina Faso (USDAO) oraz Klastrem COP dotyczący utworzenia ośrodka badawczego w Afryce, ukierunkowanego na prowadzenie badań naukowych z zakresu szeroko pojętej biologii a szczególnie pod kątem biotechnologii medycznej.
  Podstawą tej współpracy jest także realizacja projektów badawczych mających na celu uzyskanie wiedzy wspierającej rozwój naukowy UMCS oraz USDAO.
  W chwili obecnej został utworzony na miejscu, w Burkina Faso, zespół projektowy, który będzie zajmował się koordynacją pozyskiwania odpowiednich informacji, przygotowaniem i współrealizacją projektu.

 • Niezależnie od rozwijanej współpracy z UMCS, Klaster COP kończy prace nad podobnym dokumentem określającym współpracę z Uniwersytetem Łódzkim. Zakres współpracy afrykańskiej zaproponowanej przez naszych przyjaciół z Uniwersytetu Łódzkiego obejmuje ponad 20 projektów badawczych, które będą sukcesywnie wdrażane w ramach powołanej struktury klastrowej UŁ-USDAO.

 • W końcowej fazie przygotowań znajduje się także kilka projektów zmierzających do rozpoczęcia produkcji spożywczej, suplementów diety oraz specyfików ziołowych na bazie naturalnych składników występujących w Afryce. Produkcja będzie przeznaczona przede wszystkim na rynki afrykańskie.
  W każdym przypadku polska strona jest dostawcą technologii i urządzeń dla podmiotów tworzonych z udziałem odpowiednich partnerów wybranych spośród firm organizacji klastrowej COP w Burkina Faso. Dodatkowym atutem takich powiązań jest możliwość zwolnienia z opłat celnych i podatków dla polskich inwestorów podejmujących działalność w Burkina Faso w ramach Klastra COP.
  Ciekawą propozycją jest organizacja zakładu głębokiego mrożenia surowców spożywczych do wykorzystania w polskich zakładach przetwórczych tej branży.

 

 • W czerwcu 2020 zostały sfinalizowane prace nad uruchomieniem kolejnej organizacji Grupy COP w Afryce Zachodniej. Tym razem organizacją siostrzaną jest Klaster COP Cote d’Ivoire. Wybrzeże Kości Słoniowej to dobrze prosperujący kraj Afryki Zachodniej, jedno z najlepiej rozwiniętych państw regionu, z największym portem w Abidżanie i stolicą w Jamusukro. Branżą, która nas szczególnie interesuje jest przemysł rolno-spożywczy oraz związany z tym przemysł maszynowy.
  W trakcie uzgodnień znajduje się lokalna organizacja, która podejmie dystrybucję polskich maszyn rolniczych. Podmiot ten dodatkowo będzie świadczył usługi dla rolników w Afryce polegające na wykonywaniu prac rolnych w oparciu o posiadany park maszynowy.
  Możliwości współpracy oraz potencjał Wybrzeża Kości Słoniowej można znaleźć tu: WKS - sektor rolniczy

W rezultacie działalności naszej grupy klastrowej tworzącej Klaster COP Kazachstan powstał na Śląsku zakład produkcji bioaktywatora roślin opartego na kwasie huminowym, otrzymywanego w ukraińskiej technologii.

Rewelacyjne właściwości tego środka zostały potwierdzone wynikami badań.

W chwili obecnej prowadzimy prace skupione na budowie zagranicznej sieci odbiorców koncentratu tego bioaktywatora. Każdorazowo w grę wchodzi zorganizowanie odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego, którego zadaniem będzie badanie składu gleby tak, aby rolnik otrzymywał bioaktywator wzbogacony odpowiednimi składnikami pod kątem konkretnych upraw. Preparat wg odpowiednich receptur będzie przygotowywany na miejscu, w laboratorium i sprzedawany z usługą opryskiwania lub innego podawania do gleby.

Inną technologią, która z kolei może być skierowana do naszych samorządów jest budowa lokalnych dróg utwardzanych chemicznym stabilizatorem.

Jest to technologia, którą oferują nasi partnerzy ze Stanów Zjednoczonych, odporna na warunki pogodowe, tania i jednocześnie bardzo wytrzymała mechanicznie.

Poniżej film z realizacji:

W imieniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Invest in Pomerania oraz Agencji Rozwoju Przemysłu przekazujemy zaproszenie do udziału w webinarium poświęconemu wsparciu inwestycji: w ramach Decyzji o Wsparciu, poprzez instrumenty Tarczy  Antykryzysowej, pożyczki unijne dla przedsiębiorstw oraz granty na uzbrojenie nowych terenów  inwestycyjnych.
Eksperci będą dostępni dla uczestników webinarium również po jego zakończeniu.

"Wsparcie nowoczesnych usług i biznesu dla trójmiasta"

 

2 lipca 2020, godz. 10.00

aplikacja MS Teams

Agenda

10:00   Powitanie, sprawy techniczne – Jarosław Szponarski, PSSE sp. z o.o.

10:05   Pomoc publiczna na nowy projekt inwestycyjny – Igor Nagraba, PSSE

10:20   Najważniejsze instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej Dominika Kazimierczyk, PSSE

10.30   Produkty ARP S.A. w ramach tarczy antykryzysowej – Joanna Kwitowska – Zawadzka, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

10:50   Pakiet Pomocowy - Pożyczki unijne dla przedsiębiorców - Emilia Gallas, Bank Gospodarstwa Krajowego

11:00   Granty na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych – Maciej Silarski, Invest in Pomerania

11:15   Podsumowanie spotkania – Jarosław Szponarski, PSSE

Rejestracja: konferencja@strefa.gda.pl

Od naszych przyjaciół z Towarzystw Biznesowych otrzymaliśmy ciekawą propozycję. Zapraszamy do lektury.

Miło nam poinformować, że już w lipcu 2020 będziemy mogli przyjąć nowych Akcjonariuszy do tworzonej wspólnie CIELEŚNICY SA.

Przypominamy, że przy EMISJI AKCJI 2019 zabrakło pakietów akcji dla wszystkich Zainteresowanych.
Te osoby otrzymają informacje jako pierwsze.

Bądź wśród pierwszych inwestorów, których poinformujemy o możliwości inwestycji. Zapisz się do naszego newslettera!

newsletter - archiwum

bottom of page