top of page

newsletter

Szanowni Państwo, zapraszamy do klastrowego Działu Kooperacji!

W ramach dynamizacji naszych działań uruchamiamy możliwość pozyskania szybkiej informacji na temat kooperacji, możliwości sprzedażowych i zakupowych, pozyskiwania funduszy EU, ciekawych inwestycji, wsparcia procesów sprzedaży i wiele innych.

Już niewiele czasu zostało na pozyskanie dofinansowania rozwoju nowych produktów lub usług.

Szybka Ścieżka 1.1.1 z perspektywy 2014-2020 (POIR)


Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim.
W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (do max. 3 przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych – uczelnie, instytuty naukowe).


Cały konkurs został podzielony na dwie rundy, przy czym każda z nich ma innych adresatów:


I runda - w terminie 22-29 marca 2021 r., skierowana jest na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych) – 100 mln zł.

 

II runda - w terminie 13-20 kwietnia 2021 r., przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych) – 200 mln zł.

Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Zainteresowanych prosimy o kontakt. Przeprowadzimy cały proces.

W terminie od 26 lutego 2021 r. do 29 marca 2021 r. odbędzie się nabór wniosków na wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

"Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020"

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

​Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

  • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

  • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

  • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

  • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

  • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

  • koszty reklamy w mediach targowych,

  • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

  • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

  • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt. Przeprowadzimy cały proces.

Otrzymaliśmy podziękowania od naszego partnera.

To spora satysfakcja, gdy możemy polskim przedsiębiorstwom pomóc w ekspansji zagranicznej.

Firma BH Meble rozpoczęła kooperację z partnerem z Wielkiej Brytanii.

BH Meble

Podziękowania otrzymaliśmy również od naszego brytyjskiego partnera - PB Languages

Pomogliśmy ustanowić w Polsce nowy podmiot do współpracy z Wielką Brytanią po Brexit. Nasze działania skierowane były na kwestie organizacyjne i prawne.

newsletter - archiwum

bottom of page