top of page

newsletter

Szanowni Państwo


Po wakacyjnej przerwie śpieszymy z najnowszymi informacjami z działalności Klastra COP.


Jak zapewne Państwo zauważyli, bieżące informacje „na gorąco” pojawiają się w naszym kanale LinkedIn.

To skrócone informacje mające zapewnić bieżącą informację o tym, co robimy, co dzieje się w Klastrze, jakie nowe możliwości pojawiają się na co dzień…

W newsletterze będziemy te informacje rozwijać i komentować.

Konsorcjum Plasmovax

Podpisane między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Klastrem COP oraz Uniwersytetem Św. Dominika Afryki Zachodniej w marcu 2021.

Celem konsorcjum jest stała współpraca w ramach międzynarodowej struktury Klastra COP rozwijanej w Afryce Zachodniej, w szczególności w zakresie przygotowywania i realizacji: 

  • projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych oraz pozyskiwania informacji dotyczących zachorowań na choroby tropikalne, w szczególności na malarię,

  • szkoleń pracowników naukowych, 

  • prac naukowych skierowanych na ocenę formuły innowacyjnego antygenu na bazie białek z Plasmodium falciparum, który może dać podstawy do opracowania szczepionki przeciw malarii, projektu będącego osiągnięciem UMCS w Polsce.

PlasmoVax - Rybosomalne białka P Plasmodium falciparum jako potencjalny składnik szczepionki przeciwko malarii

 

Trzecie miejsce w kategorii "Naukowe odkrycie roku" w plebiscycie National Geographic Traveler 2011, Złoty Medal na Eureka Contest 2013 podczas Światowej Wystawy Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, Brussels INNOVA.

 

Malaria jest obecnie jedną z najniebezpieczniejszych i najszybciej rozprzestrzeniających się chorób zakaźnych, stanowiącą zagrożenie dla ponad połowy populacji ludzkiej na świecie. Każdego roku zabija około 1 miliona ludzi, głównie dzieci poniżej piątego roku życia.

Najcięższy przebieg choroby wywołują infekcje zarodźcem o nazwie Plasmodium falciparum wykazującym dużą oporność na znane leki. Jedyną skuteczną metodą walki z malarią jest więc zastosowanie szczepionki, zawierającej właściwy antygen, wywołujący rodzaj określonej odporności immunologicznej, chroniącej organizm przed objawami klinicznymi malarii.

Badania prowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Biologii Molekularnej koncentrują się na opracowaniu PlasmoVax - szczepionki przeciw malarii opartej na wysoce immunogennym antygenie białkowym - kompleksie rybosomalnych białek P. 
Białka P pojawiają się jako antygen powierzchniowy we wszystkich formach rozwojowych pasożyta Plasmodium. Wysokie miana swoistych przeciwciał anty-P obserwowane u ludzi z regionów malarycznych zostały skorelowane z opornością na rozwój chorobą. 
PlasmoVax jest rozpuszczalną i stabilną formą łatwego do produkcji antygenu białek P, wykazującego silne właściwości immunostymulujące przy braku toksyczności wobec ludzkich linii komórkowych. 
Antygen wywołuje najsilniejszą i najlepiej zrównoważony immunologiczną reakcję zarówno na poziomie komórkowym i humoralnym, będąc niezwykle ważnym krokiem w kierunku rozwoju skutecznej szczepionki przeciwko malarii. Odkrycie chronione patentem EPO (EP2409987).


(źródło: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0412/105128-pl-strategia-hr-umcs.pdf)

Niezależnie od powyższych zadań, konsorcjum uniwersyteckie zajmie się badaniami afrykańskich roślin o właściwościach leczniczych, aby docelowo opracować formuły leków ziołowych łącznie z wdrożeniem ich do produkcji.
Projekty będą dofinansowane z odpowiednich programów badawczych UE.

Amber Route

We wrześniu br. zostało podpisane polsko-amerykańskie konsorcjum Polish-Floridian Business Group, którego podstawowym celem jest wdrożenie  projektu o nazwie „AMBER ROUTE”.

Pod tą nazwą kryje się podjęcie wspólnych działań celem ustanowienia priorytetowych połączeń ośrodków logistycznych północnej Polski oraz Stanu Floryda w transportowy kanał handlowy stanowiący uprzywilejowany korytarz wymiany gospodarczej między USA i Polską, w tym organizacja hubów magazynowo-biurowych oraz jednostek organizacyjnych wspierających działalność rozwojową i gospodarczą Konsorcjantów na terenie Trójmiasta i samorządów Stanu Floryda, w których Konsorcjum będzie prowadziło działalność.


Projekt obejmuje także organizację własnej struktury logistycznej i produkcyjnej, w szczególności w oparciu o własne środki transportu, w tym transportu morskiego, celem zapewnienia preferencyjnych warunków finansowych i operacyjnych dla Konsorcjantów.

Docelową bazą lokalizacji Amber Route po stronie amerykańskiej jest Port Everglades w hrabstwie Broward https://www.porteverglades.net 

Prowadzone są też zaawansowane rozmowy nad rozszerzeniem Amber Route na dwie dodatkowe nitki: Kazachstan oraz Afryka Zachodnia, gdzie powstają już dwie komórki spedycyjne Konsorcjum.

Konsorcjum jest otwarte na wszystkie firmy transportowe i produkcyjne chcące rozwijać swoją działalność w szerszej skali.

 

Zapraszamy do Amber Route.

Suplemedico Afriqua

W ramach COP Cluster Burkina Faso została utworzona spółka Suplemedico Afriqua, jako podmiot reprezentujący i wprowadzający polskie produkty farmaceutyczne oraz suplementy diety na rynki afrykańskie.

 

W fazie rejestracji znajduje się pierwsze 10 produktów. Kolejne 10 produktów – w przygotowaniu, do końca br.

Suplemedico zajmuje się także handlem ekologicznymi produktami spożywczymi oraz  prowadzi badania, szkolenia i usługi w zakresie fitoterapii oraz produkcji leków ziołowych w oparciu o receptury zawierające afrykańskie zioła.

Rolnik Handluje

Z aktywnym wsparciem 4 Starostw Ziemi Odrowążów: Szydłowieckiego, Koneckiego, Opoczyńskiego i Przysuskiego wystartował projekt Rolnik Handluje.

To projekt wdrożeniowy dystrybucji i przetwórstwa żywności przygotowywany przez Klaster Przemysłowy COP we współpracy z fundacją „Rolnik Handluje” i  samorządami lokalnymi.

Jego istotą jest stymulacja rozwoju małych i średnich producentów rolnych oraz skrócenie łańcucha dystrybucji  i dostarczenie produktów lokalnych do końcowych konsumentów. Promuje produkty ekologiczne i przede wszystkim świeże, co w dzisiejszych czasach powszechnego „konserwowania” wcale nie jest takie oczywiste… 

Podczas ostatniego spotkania władz lokalnych samorządów w Starostwie Szydłowieckim, Rafał Foryś, przedstawiciel  Fundacji „Rolnik Handluje” w swoim wystąpieniu nawiązał do tego faktu mówiąc o wielu problemach współczesnych społeczeństw i typowych chorobach cywilizacyjnych związanych ze spożywaniem produktów wytwarzanych przy nadmiernym wykorzystaniu środków chemicznej ochrony roślin, zbyt dużej ilości konserwantów i żywności głęboko przetworzonej. 
Sukces przedsięwzięcia w znacznej mierze zależy od dobrej współpracy z lokalnymi samorządami szczebla gminnego oraz powiatowego. Jan Banaszak, Wiceprezes Klastra COP, mówiąc o tym pomyśle odwołał się do chlubnych przykładów z przeszłości, pragmatyzmu wielkopolskich rolników i wspaniałych osiągnięć myśli technicznej 20-lecia międzywojennego, które ze względu na swoją uniwersalność i wsparte współczesnymi technologiami, można wprost przenieść na grunt naszej rzeczywistości.
Starostę Włodzimierza Górlickiego, w roli gospodarza wspierał przewodniczący Rady Powiatu Roman Woźniak. W Szydłowcu zawsze spotyka nas rodzinna atmosfera i otwartość.

Serdecznie dziękujemy!

https://rolnikhandluje.pl

Kolejne spotkanie, tym razem w Końskich – 7 października br.

US Army i organizacje międzynarodowe

We współpracy z polskimi i amerykańskimi partnerami udało się złożyć bardzo korzystną ofertę na dostawę mebli do amerykańskiej bazy wojskowej w Wielkopolsce. Kwota oferty opiewa na blisko 2,5 mln złotych.

Dzięki stałemu monitorowaniu przetargów ogłaszanych przez 32 organizacje międzynarodowe jesteśmy w stanie na bieżąco reagować i przekazywać naszym partnerom informacje o zapotrzebowaniu na szeroką gamę produktów na całym świecie.

Uczestnictwo w przetargach daje możliwość zaistnienia na rynkach zagranicznych bez kosztów reklamy i marketingu.

newsletter - archiwum

bottom of page